Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna

       

Powiatowy Konkurs Fotograficzny

dla klas 1-8 szkół podstawowych

Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa

 

Cele i tematyka konkursu:

 

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno powiatu głogowskiego. Udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak i okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych, które są znajdują się na terenie naszej małej ojczyzny. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Głogowa i powiatu głogowskiego.

Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Warunki konkursu:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego.

Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z powiatem głogowskim.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.

Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

    Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

    Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

    Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

 

Etap szkolny


do 19.10.2018 r. należy dostarczyć do SP nr 2 w Głogowie najlepsze prace wybrane w każdej ze szkół.

 

Etap międzyszkolny

 

 

5.11.2018 r. -  wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

 

Rozstrzygnięcie konkursu


28.11.2018 r.  godz. 16.00

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.

        Regulamin konkursu»                                   Załącznik nr 1 (karta zgłoszeniowa do wydruku)» 

        Załącznik nr 2»                                                Załącznik nr 3 (etykiety do wydruku)»

 

 

                                                                                                     

                                                                                                

 


 

 

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie