Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna

Głogów miastem świętego Mikołaja

Dnia 8 grudnia klasy 2b, 3a, 3b i 3c uczestniczyły w nietypowej lekcji historii na terenie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie.  Zajęcia zostały przygotowane z okazji Dni Świętego Mikołaja organizowanych corocznie w naszym mieście. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z sylwetkami patronów naszego miasta.

Pan Dariusz Czaja prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, w bardzo przystępny, humorystyczny i ciekawy sposób przedstawił nam sylwetki patronów Głogowa:

I. Świętego  Mikołaja, który zazwyczaj kojarzy się nam z rubasznym panem w czerwonym stroju i z czapką oraz z tym, że lata z prezentami na wielkich saniach zaprzęgniętych przez renifery.   W dalszej części spotkania dowiedzieliśmy się, jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja, kim naprawdę był.

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny, a jako biskup chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarków w formie niespodzianek, chociaż obecnie ma on zupełnie inną formę. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki. Musimy, jednak pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Pamiętajmy, aby chęć zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby rodziła się z potrzeby serca.

  

Kult św. Mikołaja pojawił się w Polsce w XIII wieku.  W Głogowie św. Mikołaj objął patronat nad Głogowskim kościołem parafialnym. Postać św. Mikołaja wykorzystywana była również w oficjalnych pieczęciach rajców miejskich, a także pieczęci miasta Głogowa.

        

II. Najświętszą Marię  Pannę, której wizerunek umieszczony jest w pierwszym polu herbu Głogowa.

Przedstawiona jest na nim Madonna w koronie trzymającą berło i Dzieciątko stojąc na srebrnym półksiężyc.  Najświętsza  Maria Panna  to patronka kolegiaty - najstarszej głogowskiej świątyni, która pamięta jeszcze czasy Piastów. Postać Madonny pojawia się na pieczęciach miejskich Głogowa już od 1326r.

W czasie II wojny światowej kolegiata w Głogowie została zniszczona, zaginęło też arcydzieło sztuki malarskiej z 1518 roku - obraz Madonny Głogowskiej. Przez wiele lat obraz uznany był za zaginiony.  W 2003 roku okazało się, że znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie.

  

III. Świętą Katarzynę Aleksandryjską , której barokowa  figura znajduje w  kościele Bożego Ciała w jednej z bocznych kaplic  (św. Feliksa).  Figurę znaleziono w zgliszczach kościoła pw. św. Mikołaja.

Święta Katarzyna Aleksandryjska pochodziła ze stolicy Egiptu - Aleksandrii, wywodziła się z królewskiego rodu. Była, więc osobą zamożną i bardzo wykształconą we wszystkich ówczesnych dziedzinach. Zmarła śmiercią męczeńską. Według legendy ciało św. Katarzyny aniołowie przenieśli z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze Synaj, gdzie relikwie świętej znajdują się do dzisiaj.

              

Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i pouczające. Przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy uczestników o niezwykle cenne fakty z historii naszego miasta.

Uczniowie przygotowali dla prowadzących niespodziankę. Podziękowania w formie laurek  otrzymali:  kierownik  Centrum Informacji Turystycznej Pan Dominik Jeton i Pan Dariusz Czaja. Niezwykłe spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, przygotowanym przez organizatorów.

Serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                        Arlena Kiziak

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2017 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie