Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna / Strefa rodzica / Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 3 września 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

___________________________________________________________________________
 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

___________________________________________________________________________

 

Ferie zimowe - 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.  województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

14 – 27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

11 – 24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

_________________________________________________________________________


Wiosenna przerwa świąteczna -  18 -23  kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

___________________________________________________________________________

 

Egzamin ósmoklasisty - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

_________________________________________________________________________


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

___________________________________________________________________________


Ferie letnie: - 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Źródło: https://men.gov.pl/

 

Dni ustawowo wolne od pracy: - 1 listopada 2018 r. (Święto Zmarłych)

                                                   - 1 maja 2019 r. (Święto Pracy)

                                                  - 3 maja 2019 r. (Święto Konstytucji)

                                                  - 20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało) 

 

Planowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: - 2 listopada 2018 r.

                                                                                              - 2 maja 2019 r. 

 

Dotyczy klas VII i VIII: - 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. (w terminie egzaminu gimnazjalnego klas III)

Dotyczy klas VII i III klas gimnazjum: - 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (w terminie egzaminu klas VIII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie