Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna / Świetlica / Informacje dla rodziców

ŚWIETLICA  SP-2

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 6.45 do 16.00

Kierownik świetlicy: mgr  Beata Musiał

 

Wychowawcy: mgr Danuta Pietruczak

 mgr Iwona Tworkowska

 mgr Natalia Grochowska

****************************************************

UWAGA RODZICE obecnych i przyszłych klas I-III!

Prosimy rodziców/opiekunów o przynoszenie kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019.

Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  » POBIERZ

Informujemy również o obowiązku pisemnej zgody rodziców na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej. Nie wypuszczamy dzieci „na telefon”. Zgody należy uiścić na osobnej kartce lub druku. Do pobrania.       » POBIERZ

 

****************************************************

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2018/2019

 

Wyprawka zawiera materiały do prac plastycznych:

 papier ksero A4

▪  klej "Magic"

▪  kredki "Bambino"

▪  chusteczki higieniczne w pudełku

Wymienione przybory wykorzystywane będą wspólnie przez wychowanków świetlicy podczas zajęć plastycznych. Nie ma potrzeby kompletowania materiałów w teczkach ani ich podpisywania.

Wyprawkę dzieci przynoszą w pierwszym tygodniu września 2018r.

                                               Dziękujemy,

                                                                                                  Wychowawcy świetlicy

Świetlica zaprasza dzieci klas I - III, które nie mają zapewnionej opieki rodziców w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Dzieci w świetlicy mogą miło spędzić czas do chwili powrotu rodziców z pracy. Mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, relaks i zabawę.
Zajęcia odbywają się zgodnie z hasłami tygodniowymi i planem całorocznej pracy wychowawczej.

****************************************************

Zapewniamy dzieciom:

▪  bezpieczeństwo,

▪  warunki do nauki własnej,

▪  pomoc w nauce,

▪  wdrażamy do samodzielnej pracy umysłowej poprzez udział dzieci w różnych formach zajęć  (praca z komputerem, koło taneczne, inscenizacje, itp.)

▪  ujawniamy i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia,

▪  często organizujemy gry i zabawy ruchowe,

▪  dbamy o zdrowie i rozwijamy nawyki higieny osobistej,

▪  rozwijamy samodzielność, samorządność oraz aktywność społeczną,

 

 

 

 

 

 

 

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie