Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna

                                 

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny

dla klas 1-7 szkół podstawowych pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Głogowa

"Głogów w obiektywie"

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie serdecznie zapraszają uczniów klas 1-7 szkół podstawowych powiatu głogowskiego do udziału w konkursie "Głogów w obiektywie"

Cele i tematyka Konkursu

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno miasta Głogowa w ciekawy i oryginalny sposób. Udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym mieście, przedstawienie zarówno życia codziennego, jak i okolicznościowego oraz niezwykłych wydarzeń, zabytków, budowli współczesnych, które są znajdują się na terenie naszego miasta.

Celem konkursu jest promowanie Głogowa, ukazanie zachodzących w mieście zmian, jak również pokazanie niezwykłych miejsc oczami dzieci i młodzieży.

Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Terminy

Etap szkolny - do 15.10.2017 r. należy dostarczyć do SP nr 2 w Głogowie najlepsze prace wybrane w każdej ze szkół.

Etap międzyszkolny - 6.11.2017 r. - wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu - 23.11.2017r.  godz. 16.00 - Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Warunki konkursu

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego.

2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z Głogowem w 2017r.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x  21 cm.

4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie  akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz krótki opis przedstawionego miejsca, obiektu, zdarzenia.

6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Regulamin

Załącznik nr 1                                                   Załącznik nr 2

Załącznik nr 3                                Załącznik nr 4 

 

 

 

  tel. 76 728 65 80

        76 726 56 28

  fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie