.
.

.

.

Menu główne

        Archiwum ważniejszych wydarzeń - 2009/2010

 

 

 

25 czerwca 2010

Zakończenie roku szkolnego  2009/2010

25 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły na pożegnalną akademię. Uczniowie klas szóstych pożegnali się ze szkołą, nauczycielami i młodszymi kolegami. Podczas uroczystego zakończenia otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz wychowawców świadectwa, certyfikaty  i pamiątkowe dyplomy. W trakcie części artystycznej szóstoklasiści wierszem i piosenką podziękowali: nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, koleżankom i kolegom.
Uczniowie klas I – V pożegnali szkołę, tylko na 2 miesiące.  Podczas części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor. Życzyła uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych, słonecznych wakacji. Wyróżniającym się uczniom wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas piątych. Następnie wszyscy udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, gdzie otrzymali świadectwa.
 

15 czerwca 2010

Bal szóstoklasistów

 

15 czerwca br. odbył się bal szóstoklasistów. Uczestniczyli w nim uczniowie klas szóstych, dyrekcja i nauczyciele  szkoły. Impreza została zorganizowana przez grono rodziców. O godzinie 16.30  bal rozpoczął się polonezem. Po tym tradycyjnym tańcu uczniowie udali się do stołu, aby posilić się przed dalszą zabawą. Tu też toczyły się rozmowy na różne tematy. Zarówno przy stole jak i na parkiecie  wszyscy bawili się doskonale.  W imieniu nauczycieli i uczniów dziękujemy organizatorom balu za uczestnictwo we wspólnej zabawie.
 

08 czerwca 2010

Mali dziennikarze nagrodzeni

 

 

1 czerwca 2010

Dzień Sportu Szkolnego

 

Tradycyjnie 1 czerwca każdego roku w naszej szkole odbywają się obchody Dnia Sportu Szkolnego. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez dzieci, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji. Program imprezy na ogół zawiera różnorodne formy konkursów rekreacyjno - sportowych.

W tym roku szkolnym, ze względu na złą pogodę konkurencje sportowe odbyły się na korytarzu szkolnym i w sali gimnastycznej. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała dyrektor szkoły Pani Mariola Kokot. W trakcie zawodów rozegrano konkurencje indywidualne i drużynowe w poszczególnych pionach wiekowych.

Dla klas IV odbył się tor szybkościowo-zwinnościowy:

w kategorii dziewcząt:

              I miejsce – Patrycja Sołtys IV b

              II miejsce – Justyna Hnat IV a

              III miejsce – Beata Szulga IVa

 w kategorii chłopców:

              I miejsce – Sebastian Gajdemski IV a

              II miejsce – Karol Staniukiewicz IV c

              III miejsce – Robert Krzyśko IV a

Dla klas V odbyły się rozgrywki w piłkę siatkową:

              I miejsce – klasa V

              II miejsce – klasa V b

              III miejsce – klasa V c

Dla klas VI odbyły się rozgrywki w piłkę koszykową:

              I miejsce – klasa VI b

              II miejsce – klasa VI c

              III miejsce – klasa VI a

              klasa VI d –dyskwalifikacja

,,Mistrzynie hula-hop’’ dla klas IV-VI dziewczęta i chłopcy:

              Dominika Panfiło V c  i  Magda Kacperowicz  IV a

 

Uwieńczeniem imprezy było wręczenie przez wicedyrektor szkoły panią Janinę Kiełbicką dyplomów i słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców.

 

 

30 kwietnia 2010

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm.
Z okazji tej rocznicy odbył się w naszej szkole uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas IV-VI. Montaż składał się z dwóch części, które przeplatały się ze sobą. Jedną część stanowiła lekcja historii, w której przedstawiono najważniejsze fakty i daty dotyczące okoliczności uchwalenia Konstytucji. Uczniowie uchylili rąbka historii i przedstawili wydarzenia z 1791 roku. Uświadomili wszystkim słuchaczom, iż uchwalenie i zaprzysiężenie pierwszej w Europie Konstytucji, było doniosłym aktem historycznym, patriotycznym i demokratycznym.
W drugiej uczniowie przypomnieli nam fragmenty poezji, które odnoszą się do tamtych czasów. Nie zabrakło również piosenki ,,Witaj majowa jutrzenko".

 

  

15 kwietnia 2010

Wycieczka do banku

 

Uczniowie klasy I b pod kierunkiem opiekuna SKO pani Iwony Bielec, 15 kwietnia udali się do Banku Polskiego PKO S.A w Głogowie. Mieli przyjemność spotkać się z Naczelnikiem Wydziału Klienta Detalicznego panią Lucyną Szymendara, która rozmawiała z dziećmi na temat funkcji pieniędzy, wartości nominałów, sposobów oszczędzania. Uczniowie poznali wygląd sali operacyjnej: stanowiska konsultacyjne do kontaktów z klientami, kasy, poczekalni. Na pamiątkę z wizyty w banku dzieci otrzymały drobne upominki. Była to wspaniała lekcja ekonomii dla najmłodszych.

 

 

14 kwietnia 2010

Konkurs matematyczny

 

W naszej szkole tradycyjnie już, odbył się finał rejonowego KONKURSU MATEMATYCZNEGO, w którym uczestniczyło 30 najlepszych matematyków wyłonionych spośród 17 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Uczniowie musieli zmierzyć się między innymi z widzeniem przestrzennym sześcianów oraz ich siatek, znać własności kwadratów magicznych, sprawnie przeliczać jednostki pola oraz obliczać prędkość samochodu, na podstawie obserwacji drzew przez pasażera. Najtrudniejszym zadaniem do rozwiązania okazało się obliczenie czasu trwania mikrostulecia. Jednak dla laureatów tej edycji konkursu nie było zadań trudnych. Dwóch uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów i tym samym zajęło I miejsce. Jednym z nich był uczeń naszej szkoły Dorian Trochanowski z klasy VI b. W konkursie naszą szkołę reprezentowali również: Justyna Bączyk z klasy VI a i Jakub Młoczkowski z klasy VI a. Po emocjach matematycznych odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, w trakcie którego wszystkim uczniom wręczono dyplomy uczestnictwa, a laureatom nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:

Dorian Trochanowski SP-2 w Głogowie

Filip Dyba SP-3 w Głogowie

II miejsce:

Małgorzata Burkiewicz SP-7 w Głogowie

Marta Głowacka SP-7 w Głogowie

III miejsce:

Aleksandra Popek SP-6 w Głogowie

Aleksandra Molis SP-12 w Głogowie

Agnieszka Ogrodnik SP-14 w Głogowie

   

12 kwietnia 2010

 Wycieczka do rezerwatu

 

Uczniowie klasy I b i klasy I a uczestniczyli 

w wycieczce do Rezerwatu Przyrody UROCZYSKO koło Obiszowa. Uczestnicząc w spotkaniu z leśniczym uczniowie poznali zasady zachowania się na terenie rezerwatu, oglądnęli paśnik, który w czasie zimy był uzupełniany sianem i kasztanami - przysmakiem danieli, poznali warstwy lasu, szukali pierwszych oznak wiosny. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek z przerwami na gry i zabawy. Warto było przyjechać do lasu, była to wspaniała lekcja przyrody. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek z przerwami na gry i zabawy.

                                                                                                        

 

8 kwietnia 2010

Sprawdzian klas szóstych

W tym dniu uczniowie naszej szkoły, przystąpili  do pisemnego sprawdzianu szóstoklasisty, który jest pierwszym tak poważnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności  w ich życiu. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły  podstawowej. Po powitaniu przybyłych szóstoklasistów przez panią dyrektor Mariolę Kokot, która życzyła między innymi „połamania pióra”, wszyscy udali się do wyznaczonych sal. Sprawdzian rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) czas trwania sprawdzianu wydłużony był o 30 minut. Po sprawdzianie zakodowane prace zostały w obecności komisji oraz przedstawicieli uczniów włożone do „bezpiecznych kopert” i wysłane kurierem do OKE, ponieważ prace sprawdzane będą przez egzaminatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po sprawdzeniu prac i wprowadzeniu wyników do bazy komputerowej, zostaną one dokładnie opracowane, a następnie 28 maja opublikowane i przekazane do poszczególnych szkół. W dniu zakończenia bieżącego roku szkolnego uczniowie otrzymają świadectwa, a wraz z nimi zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

14 kwietnia 2010

Tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem

 

10 kwietnia 2010 roku – tej daty całe pokolenia polskich dzieci  będą się uczyć w szkołach na lekcjach historii. I będą tak samo bezradne, jak bezradni  jesteśmy my dzisiaj. Samolot z polską delegacją udającą się na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej rozbił się podczas lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem. Wśród ofiar tej niewyobrażalnej tragedii był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z żoną Marią Kaczyńską, były Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele najwyższych władz Polski, dowódcy wojskowi, wybitne osobistości świata polityki, kultury, duchowieństwa, środowisk kombatanckich, funkcjonariusze BOR i załoga samolotu. Lecieli, by spełnić patriotyczny obowiązek i oddać hołd ofiarom zbrodni w Katyniu. Zbrodnia Katyńska to masowy mord popełniony  na kilku tysiącach polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. W wyniku agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939 roku do niewoli dostało się około 15 tysięcy oficerów służby czynnej i rezerwy, wśród których byli urzędnicy, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, ludzie nauki i kultury. Wiosną 1940 roku na mocy decyzji Biura Politycznego Partii Komunistycznej i rozkazu Stalina oficerowie ci zostali zamordowani  i pogrzebani w zbiorowych mogiłach.

Wydarzenie z 10 kwietnia dopisało do historii Polski kolejną smutną kartę. Katyń już na zawsze będzie kojarzył się z dwiema tragediami – tą z 1940 roku i tą z 10 kwietnia 2010 roku. W kraju ogłoszono żałobę narodową. W środę 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły bardzo poruszeni i wzruszeni uczestniczyli w apelu poświęconym tej tragedii. Wszyscy z niesłychaną powagą uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy, wysłuchali wiadomości historycznych o Zbrodni Katyńskiej, a także wiersza i ballady o Katyniu.

Następnego dnia uczniowie klasy Ib na znak solidarności z rodzinami poległych posadzili na terenie zielonym wokół szkoły symboliczne drzewko "DĄB KATYŃSKI".

 

 

25 marca 2010

Konkurs "Mały Ekonomista"

 

W naszej szkole, już po raz drugi, dla uczniów klas III głogowskich szkół podstawowych, odbył się międzyszkolny drużynowy konkurs matematyczno-ekonomiczny  pn. „Mały ekonomista”. Organizatorem konkursu była opiekunka Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole pani Iwona Bielec. Patronat nad konkursem objął  PKO Bank Polski  S.A. Celem Konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i ekonomicznych uczniów, sprawdzenie umiejętności matematycznych w oparciu o rozwiązywanie zadań związanych  z kupowaniem, płaceniem i wydawaniem pieniędzy, rozumienie potrzeby oszczędzania pieniędzy, wzbogacanie słownictwa uczniów o takie pojęcia jak: awers, rewers, mennica, banknot, moneta, nominał, bank, bankomat, rata, pożyczka, konto, karta płatnicza, oszczędzanie i wiele innych. Zwycięzcą konkursu została  drużyna naszej szkoły w kładzie: Wiktoria Grodecka, Natalia Jabłońska i Paulina Szymańska,  

II miejsce zajęła drużyna z SP-10,

III miejsce przyznano uczniom z SP-3.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora szkoły SP-2 pani Marioli Kokot pamiątkowe dyplomy i nagrody- upominki ufundowane przez Bank Polski PKO S.A.                                         

 

22 marca 2010

Światowy Dzień Wody

 

Uczniowie naszej  szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” zainicjowanego przez Klub Gaja. Tematem programu jest woda, a szczególnie rzeki i ich znaczenie w przyrodzie oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych i propagowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Nasi uczniowie zaadoptują, czyli otoczą opieką rzekę Odrę na odcinku miasta Głogowa. Pierwszym działaniem w ramach realizacji programu było zorganizowanie Światowego Dnia Wody. Uczniowie klas I – III przebrani za kropelki wody z hasłami, transparentami i okrzykami przeszli w błękitnym korowodzie ulicami miasta. Zorganizowany happening miał za zadanie przybliżyć mieszkańcom problematykę czystości wody w środowisku. Uczniowie rozdawali również ulotki z informacją dlaczego i w jaki sposób  należy oszczędzać wodę. Ponadto w ramach realizacji programu uczniowie będą zdobywać wiedzę o historii i geografii Odry, będą uczestniczyć w lekcjach na temat ochrony rzek i oszczędzania wody, podczas zajęć terenowych przeprowadzą badania czystości wody, wykonają dokumentację flory i fauny, wezmą udział w konkursie plastycznym poświęconym czystości wody w środowisku, odbędą wycieczki nad rzekę.

Program realizują panie: Halina Nawizowska, Iwona Bielec, Aneta Domagała, Magdalena Orlińska i Małgorzata Przewocka.

                                                  

19 marca 2010

Dzień Samorządności

 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypadł w tym roku w niedzielę, więc postanowiliśmy przywitać wiosnę w piątek 19 marca. Od wielu lat pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to w naszej szkole DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI. Po dwóch pierwszych lekcjach wszyscy uczniowie klas IV – VI zebrali się na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w uroczystym otwarciu Dnia Samorządności. Pod opieką pani Magdaleny Kubackiej i Krystyny Mikołajczyk uczniowie przeprowadzili trzy konkursy: Mam talent, konkurs przysłów i konkurs plastyczny pt. „Żegnaj zimo - witaj wiosno”. Każdy z konkursów cieszył się dużym zainteresowaniem oraz wywoływał wiele emocji i radości wśród widzów. Wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie Dnia Samorządności ogłoszono wyniki  poszczególnych konkursów, a zwycięzców nagrodzono słodkimi upominkami  i gromkimi brawami.

 

3 marca 2010

Dzień Otwarty Szkoły

Od kilku lat w naszej szkole organizowany jest Dzień Otwarty, adresowany do rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych. W tym roku 3 marca w godzinach popołudniowych rodzice przyszłych pierwszaków wraz ze swoimi pociechami licznie zebrali się w sali gimnastycznej, by dokładnie zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, a następnie zobaczyć krótki program artystyczny zaprezentowany przez wybranych uczniów. Wszyscy obecni  mieli również możliwość obejrzenia pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych nauczania zintegrowanego, pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, stołówki oraz sanitariatów.

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziły ekspozycje prac uczniowskich oraz gabloty z pucharami i dyplomami za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkolnego. Na koniec wszyscy rodzice otrzymali informatory, dzięki którym mogli szczegółowo zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki. 

 

21 luty 2010

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na świecie miały miejsce w roku 2000.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 2005 roku. W naszej szkole od 2006 roku w ramach obchodów tego święta organizowany jest Tydzień Kultury Języka Ojczystego. Tegoroczne obchody upłynęły pod znakiem konkursów na „Mistrza Ortografii” i „Mistrza Kaligrafii, które skierowane były do uczniów klas młodszych.

MISTRZEM KALIGRAFII” zostali:

 w klasach pierwszych - OLA KONEFAŁ z klasy I b

w klasach drugich - OLIWIA ANTCZAK z klasy II c

w klasach trzecich - PAULINA TEPER z klasy III c

 

MISTRZEM ORTOGRAFII” zostali:

w klasach pierwszych - ADRIAN PACUSZKA z klasy I a

w klasach drugich - MAGDALENA WALCZAK z klasy II b

w klasach trzecich - PAULINA SZYMAŃSKA z klasy III b

19 stycznia 2010

Apel podsumowujący działalność SKO

 

19 stycznia odbył się apel podsumowujący działalność koła SKO. Wyłoniono laureatów konkursu na najciekawszy i najbardziej funkcjonalny karmnik, rozstrzygnięto również konkurs na układanie przysłów dotyczących oszczędzania. Najważniejszą i najbardziej oczekiwaną chwilą było wytypowanie klasy, która zaoszczędziła największą sumę pieniędzy na swojej książeczce oszczędnościowej.

I miejsce, a zatem puchar przechodni otrzymała klasa II a.

22 grudnia 2009

 Jasełka

 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Ludzie sobie bliscy gromadzą się przy wspólnym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. W naszej szkole także jest to okres wyjątkowy. Dzieci z wielkim wzruszeniem ubierają choinkę, własnoręcznie wykonują ozdoby. W bieżącym roku chciałyśmy, aby nasi nawet najmłodsi wychowankowie dowiedzieli się, że najważniejszą osobą, na którą wszyscy czekają jest maleńki Jezus. Zachęciłyśmy więc ich do wystawienia jasełek pn. „Kolędowania nadszedł już czas”. Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień przedstawienia, które odbyło się we wtorek 22 grudnia. Zarówno maluchy - uczniowie kl. I b, jak i starszaki z klas IV a i V a z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje role przed swoimi kolegami i koleżankami, zaproszonymi gośćmi, dyrekcją i nauczycielami. Dzieci do występu przygotowały panie: I. Bielec, B. Waszak, B. Musiał, M. Matczak, I. Marciniak.  Występ bardzo się podobał i nasi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po zakończeniu przedstawienia ks. proboszcz parafii  św. Klemensa wygłosił swoje orędzie.

 

10 grudnia 2009

Koncert kolęd i pastorałek

 

W tym roku nasza świetlica już po raz drugi była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Kolęd  i Pastorałek. Soliści z pięciu świetlic głogowskich szkół podstawowych zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny i wspaniały talent wokalny. Konkurs ten jest cenną inicjatywą zarówno edukacyjną, jak też wychowawczą. Uczy młode pokolenie zamiłowania do polskich tradycji, rozwija poczucie piękna języka ojczystego, a także umożliwia wymianę doświadczeń oraz integrację uczniów z różnych szkół. Jury miało zatem bardzo trudny wybór. Nasze uczennice zajęły:

II miejsce - Marcela Freliszka
III miejsce - Paulina Ostapczuk

wyróżnienie - Emilia Stuchła.

7 grudnia 2009

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia

 

7 grudnia nasza szkoła zamieniła się w krainę Mikołajów. Niemal wszystkie dzieci klas młodszych założyły czerwone mikołajowe czapki, aby o godzinie  9.00 uczestniczyć w uroczystości  „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”. Uroczystość ta jest  w naszej szkole już tradycją. Uczniowie z klasy VI c i III a przygotowali krótki montaż słowno – muzyczny. Wiersze o Świętym Mikołaju i jego prezentach, świątecznej tradycji dekorowania drzewka, składania sobie życzeń, przeplatały piosenki śpiewane przez wszystkich uczestników. Bardzo nastrojowym  momentem uroczystości była piękna  kolęda „Cicha noc” w wykonaniu uczennicy klasy V a  Kasi Konarskiej.

Następnie Święty Mikołaj pomógł dzieciom dekorować drzewko bombkami z napisami: przyjaźń, miłość, szczęście, radość, szacunek, uznanie, tolerancja, które wisząc na choince będą wszystkim przypominać co jest w życiu ważne. Kilka ciepłych słów do zgromadzonych uczniów  powiedziała pani dyrektor Mariola Kokot, a następnie umieściła na szkolnej choince bombkę z napisem "Wesołych Świąt", bo właśnie takie  życzenia przekazała wszystkich zgromadzonym.

Nie zabrakło w tym dniu również prezentów, gdyż Mikołaje obdarowali wszystkie dzieci słodyczami. Korzystając z okazji opiekun SKO ogłosił wyniki konkursu „Puzzle  SKO”. Spośród 60 kuponów konkursowych wylosowano trzy. Szczęśliwcami zostali: Paulina Teper, Natalia Berestowska oraz Martyna Zielińska, które w nagrodę otrzymały skarbonki ufundowane przez Bank PKO S.A.

Uroczystość przygotowana przez panie: Halinę Nawizowską i Małgorzatę Przewocką zakończyła się radosnym pląsem z Mikołajami.

 

 1   2   » następna