.
.

.

.

Menu główne

        Archiwum ważniejszych wydarzeń - 2008/2009

 

 

 

19 czerwca 2009

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. 19 czerwca 2009 r. uczniowie i kadra pedagogiczna naszej szkoły, tak jak w całym kraju, zakończyła kolejny rok edukacji. Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się 17 czerwca o godz. 16.00 na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu flagowego, odśpiewaniu hymnu narodowego i wystąpieniu dyrektora szkoły Pani Marioli Kokot, nastąpiło ślubowanie absolwentów, wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz dyplomów uczniom, którzy w sposób szczególny wykazali się podczas sześcioletniego okresu nauki. Uczniowie klas szóstych swoje uroczyste pożegnanie ze szkołą zakończyli polonezem, który jednocześnie był rozpoczęciem balu szóstoklasisty.

Uczniowie klas I-V swoje uroczyste zakończenie roku mieli na boisku szkolnym o godz. 8.30. Również tu wręczono listy gratulacyjne dla rodziców i wyróżnienia dla najlepszych i najbardziej aktywnych uczniów. W tym roku świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 56 uczniów. Wręczono także nagrody tym uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w licznych konkursach organizowanych przez Urząd Miasta i grono pedagogiczne naszej szkoły. Wyróżniono między innymi: uczestników konkursu interdyscyplinarnego „Najlepszy z najlepszych”, "Czyściciel świata", "Kangur", ortograficznego, recytatorskiego i ekologicznego. Wyróżniono także zespoły klasowe oraz imiennie uczniów, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w ogólnopolską akcję "Góra Grosza". Dyplomy i nagrody książkowe tradycyjnie ufundowała Rada Rodziców przy SP-2.

Uroczystość zakończyła się krótkim programem artystycznym. Wakacje to czas szczególnie radosny dla dzieci i młodzieży, czas odpoczynku od nauki, szkolnej ławki, porannego dzwonka. Zatem wszystkim uczniom życzymy udanego letniego wypoczynku, który na pewno da możliwość regeneracji sił i dostarczy wielu nowych przygód i wrażeń.

 

21 maja 2009

Wrażenia z Kluczewa

 

Moja klasa, czyli III „a” wraz z klasą II „a” wyjechała na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Przemęckim Parku Krajobrazowym. W autokarze zajęliśmy miejsca, po czym wyruszyliśmy w podróż. Gdy dojechaliśmy przywitał nas wujek Marek, który zaprowadził wszystkich do cioci Anetki. Ona dała nam słodką niespodziankę – rogaliki z nadzieniem truskawkowym własnoręcznie przez nią wykonane. Kiedy zjedliśmy, to mieliśmy czas na zabawę. W tym czasie bawiliśmy się: wielkimi hulajnogami, taczkami, drewnianymi wózkami i metalowymi pojazdami. Następnie wujek Marek zaproponował nam przejażdżkę wozem wiejskim ciągniętym przez traktor.

Po przejażdżce poszliśmy wszyscy do kuźni, w której czekał na nas wujek Krzyś – kowal i pokazał nam jak się robi „podkowę szczęścia”. Wujek Krzyś zaprowadził nas do obory, w której były zwierzęta takie jak: knury, maciory, prosiaki, krowa, byk i cielę. Wujek pokazał nam jak doi się krowę. Po tym wszystkim poszliśmy wraz z wujkiem do jego chaty, w której siedziała jego mama, czyli babcia Terenia. Ona przędła wełnę i nawijała ją na wrzeciono. Babcia Terenia zaśpiewała nam bardzo pięknie żołnierską piosenkę. Gdy pożegnaliśmy się ze wszystkimi i wróciliśmy do wujka Marka, czekało już tam na nas ognisko i kiełbaski, które zjedliśmy ze smakiem. Pod koniec można było kupić pamiątki. Gdy kupiliśmy, to zaraz wsiedliśmy do autokaru, bo „gonił nas czas”. Jak dojechaliśmy po naszą szkołę, czekali na nas już rodzice i opiekunowie. Bardzo nam się podobało na tej wycieczce i na pewno będziemy ją długo o mile wspominać.

                                                       Magdalena Idkowiak ucz. kl. III „a

 

1 czerwca 2009

Dzień Sportu Szkolnego

 

Dzień Dziecka w naszej szkole, tradycyjnie już obchodzony jest jako Dzień Sportu Szkolnego. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez dzieci, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć.

W tym roku pogoda dopisała i uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych konkurencjach sprawnościowych na poszczególnych poziomach wiekowych. Były to:

- zwinnościowo - szybkościowy tor przeszkód
- turniej w piłkę nożną chłopców- reprezentacja klas IV, V i VI
- mecz koszykówki dziewcząt (klasy VI kontra klasy IV i V)

- mecz w piłkę ręczną chłopców (klasy VI kontra klasy IV i V)

- biegi sztafetowe dla klas IV, V i VI o puchar Dyrektora SP-2

- mistrzynie HULA - HOP

Wszyscy bawili się doskonale. Po zaciętej, ale czysto sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Dyplomy oraz słodycze, ufundowane przez Radę Rodziców, indywidualnym zwycięzcom i najlepszym zespołom klasowym wręczyła dyrektor szkoły pani Mariola Kokot.

 

14 maja 2009

Konkurs na najciekawszą gazetkę

 

W naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie V edycji międzyszkolnego konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną. Przedmiotem oceny były gazetki, które ukazały się w roku szkolnym 2008/09. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie co najmniej dwóch numerów danego tytułu.

Jury w składzie:
     Maciej Iżycki - dziennikarz „Radia ELKA”,

     Danuta Bartkowiak - redaktor "Tygodnika Głogowskiego"
     Dorota Nyk
- redaktor "Gazety Lubuskiej"
     Krzysztof Zawicki - dziennikarz TV "MASTER",
kierując się następującymi kryteriami:

    - atrakcyjność czytelnicza

    - poprawność językowa
    - pomysłowość
    - szata graficzna
    - walory dydaktyczno – wychowawcze

postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii „szkoły podstawowe”:
1. „Europejczyk” - gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie
2. „Figielek” - gazetka Szkoły Podstawowej Nr 6 w Głogowie
3. „Kurierek Szkolny” - gazetka Szkoły Podstawowej w Buczynie

W kategorii „gimnazja”:
1. „TRIA” - gazetka szkolna Gimnazjum Nr 3 w Głogowie
2. „Pod Prądem” - gazetka szkolna Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
   
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania. Nagrodzone zespoły otrzymały nagrody książkowe, które wręczyła dyrektor naszej szkoły, pani Mariola Kokot.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a zwłaszcza redakcji naszego "Europejczyka".

3 maja 2009

Uroczysta majowa akademia

 

W życiu każdego narodu są takie chwile, które każdego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie, tych pokładów uczuć, które zbliżają, czynią jeden naród i każą się zastanowić nad głębią własnego człowieczeństwa. W tym roku, w całym kraju, już po raz piąty uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Narodowej oraz czciliśmy 218 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniach 1 -3 maja, swój patriotyzm okazywaliśmy, wieszając polskie flagi, słuchając patriotycznych pieśni, uczestnicząc w okolicznościowych zgromadzeniach.

Z tej to okazji 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez panie: D. Pawluś i R. Niewiarowską. Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie przybliżyli nam wydarzenie jakie miało miejsce w 1791 roku. W inscenizacji uczniowie przypomnieli najistotniejsze założenia Konstytucji, okoliczności jej powstania oraz starali się uświadomić jak ważnym dla Polski wydarzeniem było uchwalenie drugiej na świecie po St. Zjednoczonych, a zarazem pierwszej w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej. Uczniowie przypomnieli również, że  Dzień Flagi uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku w celu popularyzacji wiedzy o polskich symbolach narodowych i tych elementach polskiej tożsamości narodowej, które powinny być pielęgnowane w kolejnych pokoleniach. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał nasz chór kierowany przez panią Danutę Cybulę, który wykonał cztery piękne pieśni patriotyczne: „Jak długo w sercach naszych”, „Polskie kwiaty”, „Polonez 3 maja” i „Witaj, majowa Jutrzenko", która spotkała się z aplauzem wszystkich zebranych. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły, nawet dla tych najmłodszych, była to bardzo ważna lekcja historii.

                             

 

28 kwietnia 2009

Koncert szkoły muzycznej

 

W tym dniu dla uczniów z klas młodszych odbył się koncert muzyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie. Młodzi muzycy wykonali kilka różnorodnych utworów na trąbce, klarnecie, wiolonczeli i akordeonie. Udzielili również, wiele cennych informacji o swoich instrumentach. Koncert bardzo się podobał, tym bardziej, że wśród wykonawców były nasze dwie uczennice z klasy piątej: Zuzanna Matczak i Magdalena Piszlewicz. Koncert był jednocześnie zaproszeniem, zainteresowanych uczniów, do rozpoczęcia nauki w Szkole Muzycznej w Głogowie. Nie zapominajmy, że nauka muzyki rozwija sferę duchową, wrażliwość emocjonalną, poczucie piękna, a także kształci twórcze myślenie, umiejętność samokontroli, systematyczność w pracy i cierpliwość.

 

18 kwietnia 2009

Dzień Otwartych Koszar

 

16 kwietnia Wojsko Polskie obchodziło Dzień Sapera. Święto to ustanowione zostało już w 1946 roku, na pamiątkę sforsowania 16 kwietnia 1945 roku Odry i Nysy Łużyckiej. Saperzy wnieśli wtedy wyjątkowy wkład w wyzwalanie ziem polskich. Z okazji Dnia Sapera każdego roku w stolicy odbywają się centralne uroczystości. W Głogowie również odbył się uroczysty apel. Świętowali żołnierze z 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu i 4 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. Z okazji tego święta koszary głogowskich saperów były dostępne dla głogowian. Szkoła nasza skorzystała z zaproszenia. Wojskowi przygotowali wiele atrakcji. Uczniowie mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt wojskowy, rejon zakwaterowania i poznać najbardziej elementarne podstawy żołnierskiego rzemiosła. Mogli też obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy, poćwiczyć strzelanie i rzut granatem. Nie zabrakło również sprzętu indywidualnej ochrony przed skażeniami – kombinezonów i masek przeciwgazowych. Dla maluchów było to szczególne przeżycie. Starsi uczniowie też stwierdzili, że była to nie lada gratka wziąć do ręki prawdziwy karabin, czy usiąść za sterami ciężkiego sprzętu wojskowego.

 

2 kwietnia 2009

Sprawdzian szóstoklasisty

 

W tym roku w całej Polsce 12 955 szkołach podstawowych, do pisemnego sprawdzianu przystąpiło około 412 tys. szóstoklasistów. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony o 30 minut. Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Sprawdzian, ma sprawdzić nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 
Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Szóstoklasiści, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

W naszej szkole do sprawdzianu przystąpili wszyscy uczniowie klas szóstych. Po sprawdzeniu prac przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i wprowadzeniu wyników do bazy komputerowej, zostaną one dokładnie opracowane, a następnie pod koniec maja opublikowane i przekazane do poszczególnych szkół. W dniu zakończenia bieżącego roku szkolnego uczniowie otrzymają świadectwa, a wraz z nimi zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

Sprawdzian próbny pisali również nasi uczniowie klas V.

Po sprawdzeniu i dokładnej analizie prac uczniowie będą mieć rozeznanie jakie wiadomości i umiejętności mają już dobrze opanowane, a nad którymi muszą jeszcze szczególnie popracować,

aby w roku przyszłym osiągnąć jak najwyższe wyniki na sprawdzianie końcowym.

 

26 marca 2009

"Mały Ekonomista"

 

Dnia 26.03.2009 r. w naszej szkole odbył się międzyszkolny drużynowy konkurs matematyczno-ekonomiczny pn. „Mały ekonomista” dla uczniów klas III głogowskich szkół podstawowych. Organizatorem konkursu była, przy współpracy pani Ewy Wajs, opiekunka Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole pani Iwona Bielec. Patronat nad konkursem objął  Bank Polski PKO S.A. Celem Konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i ekonomicznych uczniów, sprawdzenie umiejętności matematycznych w oparciu o rozwiązywanie zadań związanych z kupowaniem, płaceniem i wydawaniem pieniędzy, rozumienie potrzeby oszczędzania pieniędzy, wzbogacanie słownictwa uczniów o takie pojęcia jak: awers, rewers, mennica, banknot, moneta, nominał, bank, bankomat, rata, pożyczka, konto, karta płatnicza, oszczędzanie i wiele innych.

Zwycięzcą konkursu została  drużyna z SP-12, II miejsce zajęła drużyna z SP-6, III miejsce przyznano uczniom z SP-3. Nasza drużyna  zajęła IV miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora szkoły SP-2 pani Marioli Kokot pamiątkowe dyplomy i nagrody - upominki ufundowane przez Bank Polski PKO S.A.

 

25 marca 2009

Finał Rejonowego Konkursu Matematycznego

 

Tradycyjnie już w naszej szkole przeprowadzono międzyszkolny etap finału Rejonowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu głogowskiego i polkowickiego. W konkursie wzięło 39 uczniów, wyłonionych w trakcie zmagań szkolnych, z 18 szkół rejonu głogowskiego. Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Zadania były zróżnicowane pod względem trudności. Sprawdzały szeroki zakres wiedzy matematycznej i wymagały umiejętności twórczego myślenia. Komisji oceniającej przebieg matematycznych zmagań przewodniczyła mgr Teresa Walczak, współorganizator tegoż konkursu. Konkurs zaszczyciła swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Głogowie pani Hanna Żmuda. Po emocjach matematycznych odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, w trakcie którego wszystkim uczniom wręczono dyplomy uczestnictwa, a laureatom nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 Laureatami Konkursu zostali:

Paweł Kukła ze SP-12 w Głogowie (17 pkt)

Rafał Sapała ze SP-7 w Głogowie (15 pkt)

Filip Sawczak ze SP-10 w Głogowie (15 pkt)

Agata Żerebecka ze SP-2 w Przemkowie (15 pkt)

Dawid Dutkiewicz ze SP-3 w Głogowie (14 pkt)

Dawid Wejchert ze SP-13 w Głogowie (14 pkt)

 

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

1. Piotr Kuchnicki z kl. VI a - 13 pkt

2. Jakub Młoczkowski z kl. V a - 6 pkt.

20 marca 2009

Dzień Samorządności

 

Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia wiosny tradycyjnie już, w naszej szkole obchodziliśmy jako Dzień Samorządności. W bieżącym roku szkolnym na pierwszych trzech godzinach lekcyjnych uczniowie klas IV-VI, obejrzeli w MOK-u spektakl pt. "W krainie mitów" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem weszli w świat mitologii, który przedstawiony został w sposób bardzo ciekawy, nowatorski i z dużą dozą humoru. Około godziny 11 wszyscy uczniowie klas IV-VI udali się na salę gimnastyczną, gdzie

w formie zabaw oraz konkursów wyrażali swoją radość z nadejścia wiosny. Koło Recytatorskie pod opieką pani Doroty Pawluś zaprezentowało przedstawienie  słowno-muzyczne, Mateusz z kl. IV a zagrał na flecie, Paulina z VI a zaśpiewała piosenkę w języku niemieckim, Patryk z kl. IV b, Agata z V a, Dagmara i Adrian recytowali wiersze, Patrycja i Natalia z V b, Magda, Amanda i Karolina z VI b i VI d oraz Krystian z VI c zatańczyli, Paulina i Ola przedstawiły kabaret, a Ania i Tomek z V d oraz Wojtek z VI d dali popis żonglerki. Ostatnim punktem programu była prezentacja pani Wiosny.

 

5 marca 2009

Dzień Otwarty szkoły

 

W ramach promocji szkoły w środowisku 5 marca 2009 r. w godzinach popołudniowych, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zorganizowali tzw. "Dzień Otwarty" szkoły.  Impreza ta adresowana była przede wszystkim do pierwszoklasistów (oraz ich rodziców), którzy w roku szkolnym 2009/2010 rozpoczną edukację w naszej szkole. W holu na parterze zwiedzający mogli podziwiać osiągnięcia sportowe naszych uczniów, w postaci licznych pucharów, medali i dyplomów oraz ciekawe wystawki i ekspozycje prac uczniowskich i kronik klasowych. Na sali gimnastycznej dyrektor szkoły pani Mariola Kokot, w formie prezentacji multimedialnej, zapoznała rodziców z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Przedstawiła również Grono Pedagogiczne uczące w tej placówce. Uroczystość umili uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali część artystyczną, wykorzystując twórczość literacką Jana Brzechwy.

Rodzice (oraz ich pociechy) mieli też możliwość obejrzenia sal lekcyjnych nauczania zintegrowanego, pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, stołówki oraz sanitariatów. Wszyscy rodzice otrzymali szczegółowe informatory, a maluchy słodkie upominki.

                                           

                                               1   2     » następna