.

.

.

Menu główne

        Archiwum ważniejszych wydarzeń - 2004/2005

 

 

 

1 czerwca 2005

Dzień Sportu Szkolnego

 

Dzień Dziecka, w naszej szkole, tradycyjnie już,

obchodzony jest jako Dzień Sportu szkolnego.
W tym roku uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w czwórboju lekkoatletycznym:
   •    bieg na 60 m
   •    skok w dal
   •    rzut piłeczką palantową
   •    bieg na 300 m
Wszyscy bawili się doskonale.
Po zaciętej, ale czysto sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców.
Dyplomy oraz słodycze, ufundowane przez Radę Rodziców, indywidualnym zwycięzcom i najlepszym zespołom klasowym wręczyła dyrektor szkoły pani Mariola Kokot.

 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

KLASY IV                       KLASY V                          KLASY VI

I miejsce – IV D            I miejsce – V B               I miejsce – VI A
II miejsce – IV A          II miejsce – V A              II miejsce – VI B
III miejsce – IV B         III miejsce – V C            III miejsce – VI C

 

 

12 maja 2005

Konkurs na gazetkę

 

12 maja 2005 roku w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu na najciekawszą gazetkę o tematyce europejskiej. Przedmiotem oceny były gazetki, które ukazały się w roku szkolnym 2004/05. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie co najmniej dwóch numerów danego tytułu.
Jury w składzie:
        - Danuta Bartkowiak - „Tygodnik Głogowski"
        - Maciej Iżycki - „Radio elka”,
        - Renata Niewiarowska - nauczyciel edukacji europejskiej,
        - Artur Telwikas -  nauczyciel języka polskiego,

kierując się następującymi kryteriami:

1. szata graficzna (kolorystyka, rodzaj materiału ilustracyjnego, czytelność),
2. zawartość merytoryczna (treść o tematyce unijnej, rodzaj informacji, inwencja własna, pomysłowość),
3. różnorodność formy (opis, wywiad, opowiadanie, streszczenie, krzyżówka, zagadka, quiz),
postanowiło przyznać następujące miejsca.
W kategorii „szkoły podstawowe”:
   1. „Europejczyk” - kwartalnik SP- 2 w Głogowie,
   2. „Figielek” - gazetka szkolna SP- 6 w Głogowie,
   3. „Co w siódemce piszczy” - gazetka szkolna SP-7 w Głogowie.
W kategorii „gimnazja”:
   1. „Apogeum” - miesięcznik uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Głogowie,
   2. „Piąteczka” - gazetka szkolna Gimnazjum Nr 5 w Głogowie,
   3. „Eureka” - gazetka szkolna Gimnazjum Nr 4 w Głogowie.
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania. Nagrodzone zespoły otrzymały nagrody książkowe, które wręczyła dyrektor naszej szkoły, pani Mariola Kokot. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a szczególnie redakcji naszego „Europejczyka”:
   - Marlenie Kutyle z kl. VI a
   - Marcinowi Forysiowi z kl. VI c
   - Joannie Król  z  kl. VI b
   - Martynie Dworniczak z kl. VI b oraz ich opiekunce pani mgr Grażynie Cypko.

29 kwietnia 2005

Eko - Rambit

 

W ramach projektu edukacyjnego "Dla Ciebie Ziemio", w dniu 29 kwietnia, już po raz 15-ty, odbył się w naszej szkole, turniej klas trzecich  pn. "EKO-RAMBIT".
Celem konkursu było:
- rozwijanie zręczności, szybkości, orientacji przestrzennej,
- wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwijanie zdrowej rywalizacji,
- rozwijanie integracji między dziećmi, rodzicami i wychowawcami.
Uczniowie mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz w konkursie wiedzy na temat ekologii. Dzieciom towarzyszyli rodzice w roli kibiców, którzy z wielkim zaangażowaniem dopingowali swoim pociechom.
Nagrody dla zwycięzców w postaci sprzętu sportowego ufundowała szkolna Rada Rodziców. Organizatorkami imprezy były panie: Iwona Bielec, Aneta Domagała oraz Halina Orlińska.

22 kwietnia 2005

Światowy Dzień Ziemi

 

W ramach Dni Ekologii trwających od 18-29 kwietnia, w naszej szkole odbyło się szereg ciekawych imprez. Uczniowie klasy II c, dla kolegów i koleżanek z klas I-III oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego szkoły, przygotowali program artystyczny pod hasłem "Podaj wodzie pomocną dłoń".
Pod kierownictwem p. Iwony Bielec poruszyli oni temat roli wody w przyrodzie, źródeł jej zanieczyszczenia oraz sposobów oszczędzania. Uroczystość zakończyła się uroczystą obietnicą ochrony i poszanowania wód, a uczniowie klasy II c
otrzymali legitymację klubu "Błękitnego Kciuka".
22 kwietnia,
uczniowie klasy I a i II a, pod opieką p. Magdy Orlińskiej i p. Anety Domagały, przygotowali
przedstawienie, o poszanowaniu zieleni, pt. "Dla Ciebie Ziemio".
Podczas tej uroczystości dzieci złożyły przyrzeczenie ekologiczne, a na ręce p. dyrektor Marioli Kokot przekazały dwa symboliczne krzewy, które osobiście zobowiązały się pielęgnować. Ponadto uczestniczyły one w zajęciach terenowych w lesie z udziałem przewodnika, gdzie oprócz wnikliwej obserwacji naturalnego środowiska odwiedziły stary 750-letni dąb "Chrobry".

Uczniowie klas IV a, IV d IB b oraz członkowie szkolnego koła przyrodniczego odbyli wycieczkę do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, gdzie zapoznali się z procesem uzdatniania wody ze studni głębinowych w Serbach oraz procesem oczyszczania ścieków komunalnych w Głogowie.
21 kwietnia odbyła się także kolejna szkolna akcja zbiórki makulatury.

 

19 kwietnia 2005

Konkurs Mitologiczny

 

19 kwietnia w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu mitologicznego. Myślą przewodnią były słowa Tomasza Manna: "Istota mitu polega na wiecznym powracaniu". W siedmiu różnych konkurencjach uczniowie klas piątych prezentowali swoją wiedzę, dotyczącą mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Ponadto, każda z klas zaprezentowała inscenizację wybranego mitu.
Klasa V a - "Która najpiękniejsza?"
Klasa V b - "Orfeuszi Eurydyka"
Klasa V c - "Syzyf"
Klasa V d - "Puszka Pandory".
Uczniowie doskonale radzili sobie
z pytaniami dotyczącymi losów Bogów i herosów starożytnego świata. Bawiono się w skojarzenia i kalambury. Poddano ocenie prace plastyczne, stroje oraz elementy scenograficzne przedstawień. Poziom prezentacji uczniów był wysoki i wyrównany, jednakże ostatecznie wyłoniono zwycięzcę - klasę V b (wych. Dorota Pawluś). II miejsce zajęła klasa V c (wych. Grażyna Wolna), III - klasa V a (wych. Krystyna Szajda), a IV - klasa V d (wych. Ireneusz Rudnik). Dyrektor szkoły p. Mariola Kokot, na ręce kapitanów drużyn, przekazała pamiątkowe dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.
Zwycięska drużyna odebrała również puchar przechodni.

 

 

15 kwietnia 2005

Dni Kultury Zdrowotnej

 

15 kwietnia dla uczniów klas młodszych odbył się apel pn. "Trzymaj się prosto". Uczniowie pod opieką nauczycielek gimnastyki korekcyjnej, p. Iwony Hnat i p. Iwony Bielec, przedstawili program artystyczny promujący zdrowy styl życia. Dzieci z zaciekawieniem słuchały jaki wpływ na nasz organizm ma prawidłowe odżywianie, sen, ruch na świeżym powietrzu, gimnastyka, ćwiczenia śródlekcyjne a także odpowiednie warunki pracy w szkole i w domu rodzinnym (oświetlenie, wysokość biurka, ławki, krzesła). Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz prawidłowo wykonywanych ćwiczeń śródlekcyjnych oraz fragment aerobiku.
Apel zakończył się improwizacją ruchową wszystkich dzieci w oparciu o wiersz  "Trzymaj się prosto". Po programie artystycznym uczniowie otrzymali ulotki, promujące 24-godzinny system zapobiegania wadom postawy ciała, a wychowawcy zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych.
Zarówno uczniowie jak i ich rodzice mieli możliwość obejrzenia wystawki dotyczącej
sposobów zapobiegania oraz metod eliminowania wad postawy u dzieci.             

 

1   2    » następna